Diferències entre la impressió Tèrmica Directa i la Transferència Tèrmica

Al moment d’adquirir una impressora d’etiquetes, ens trobarem amb models que ofereixen la mateixa resolució, a la mateixa velocitat i que utilitzen la mateixa mida de paper però que es diferencien en el mètode d’impressió. Depenent del ús al que destinem la impressora haurem de decidir entre una impressora de transferència tèrmica o tèrmica directa.

Vegem quines són les particularitats i diferències de cadascuna d’elles.

 

Què diferencia la impressió tèrmica directa de la de transferència tèrmica?

Quan parlem d’impressió Tèrmica Directa ens referim al fet que la calor del capçal de la impressora és aplicat directament sobre l’etiqueta. Una capa de l’etiqueta es torna negra conforme s’aplica la calor del capçal.

Aquestes impressions són molt més sensibles a la llum, a la calor, etc…, la qual cosa redueix considerablement la vida útil de l’etiqueta o del material imprès.

No es requereix utilitzar cinta tèrmica o també coneguda com a ribbon, però s’han d’utilitzar ineludiblement etiquetes tèrmiques, que tenen un preu més elevat que les etiquetes de paper.

termica directa
En canvi, la impressió per Transferència Tèrmica es produeix quan la calor del capçal de la impressora és aplicat a la cinta tèrmica o ribbon, i el material de la cinta es transfereix a l’etiqueta. Aquest sistema permet que les impressions siguin més duradores.

Es requereix de cinta tèrmica (Ribbon) i permet imprimir en diferents superfícies (etiquetes de paper, polipropilè, polièster, plàstic, …).

transferencia termica

Com se quin tipus d’impressora escollir?

Les impressions realitzades amb impressores de tecnologia Tèrmica Directa perden el color amb el pas del temps. Si l’etiqueta està exposada a condicions climatològiques molt variables, a altes temperatures, a la llum o a altres catalitzadors, l’etiqueta s’enfosquirà i farà que sigui molt difícil llegir el seu contingut, ja sigui text, codis de barra, codis QR, etc. Per això, la impressió tèrmica directa no és aplicada a etiquetes que hagin de ser llegibles durant molt temps.

Aquesta tecnologia s’utilitza normalment en agències de transport per a la identificació dels paquets, en centres sanitaris per a la identificació dels pacients (tant en polseres com en etiquetes) o per a acreditació de visitants.. En conclusió, s’aplica en les impressions que no hagin de perdurar en el temps.

                                         Impresora tèrmica 2         identificacion transporte

La tècnica de les impressores per transferència tèrmica fa que la superfície impresa tingui una durabilitat única, com cap altre tecnologia d’impressió.

L’aplicació d’aquest tipus d’impressió s’utilitza en múltiples sectors ja que els usuaris poden crear impressions que resisteixin temperatures extremes o que es trobin exposades a ultraviolades i productes químics. A més a més també poden ser utilitzades per a la identificació permanent, etiquetat de béns, mostres de laboratori, emmagatzematge en fred o calor, congeladors i exteriors, així com per a etiquetes de certificació.

                              congelats              Impresora tèrmica 1

Per a aquestes impressores existeixen diferents tipus de ribbon, segons el material que vulguem utilitzar. Com a norma general els més utilitzats són cera, resina o mixt (cera i resina).

Vegem per a què apliquem cadascun.

Els Ribbons de Cera s’utilitzen per a la impressió d’etiquetes adhesives de paper i per a impressions de codis de barra o codis QR; però mai per a aplicacions ambientals adverses, tals com a exteriors, llocs humits o amb altes o baixes temperatures.

Els Ribbons de Resina s’utilitzen principalment amb etiquetes adhesives sintètiques aconseguint unaribbon impressió molt resistent a ambients nocius, així com a llocs amb variacions de temperatura extremes, elements abrasius, grassos i gran resistència a la fricció. La característica més important d’aquest tipus de cinta és la durabilitat de la impressió en etiquetes adhesives plàstiques de Polipropilè o Polièster.

Els Ribbons mixtes (Cera/ Resina) s’utilitzen tant en etiquetes adhesives de paper com en etiquetes plàstiques o sintètiques, aconseguint una impressió de major resistència a productes químics, humitats o variacions de temperatura.

 

Quin tipus d’impressió ens resulta més econòmica?

En general, tendim a creure que la impresora tèrmica directa és més econòmica ja que no precisa de consumible (Ribbon), però realment el capçal d’impressió pateix un major deteriorament en imprimir directament en el cos de l’etiqueta. Això implicarà un reemplaçament del mateix en un període de temps inferior que en una de transferència tèrmica. En tot cas, per decidir-se per una d’elles, cal valorar la quantitat d’impressions que realitzarem, perquè si es tracta de poca quantitat, potser ens convingui més la impresora térmica directa. En canvi, si necessitem imprimir més quantitat d’etiquetes diàries i, amb una variació constant de dades, seria preferible una impresora de transferència tèrmica.

 

Per a més informació pot consultar-nos a info@massopack.com