Imatge Normativa Al·lèrgens

Aprovat el Reial Decret 126/2015 que estableix la norma d’etiquetar la informació alimentària sobre la presència d’ingredients que causen al.lèrgies i intoleràncies.

En el BOE núm. 54, de 4.2.2015, s’ha publicat el Reial decret 126/2015, de 27 de febrer, pel que s’aprova la norma general relativa a la informació alimentària dels aliments que es presentin sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, dels envasaments als llocs de venda a petició del comprador, i dels envasaments pels titulars del comerç al detall.

El Reial decret estableix els requisits i les modalitats d’informació relatives als aliments que es comercialitzen sense envasar per a la venda al consumidor final i a les col·lectivitats, o s’envasen al punt de venda (comerç detallista i restauració), d’acord amb la potestat que tenen els Estats membres per poder adoptar mesures nacionals relatives als mitjans que es poden utilitzar per presentar la informació dels aliments no envasats.

Etiquetas nutricionalsEl Reial decret manté les exigències d’informació alimentària que per als aliments sense envasar ja recull el Reial decret 1334/1999, de 31 de juliol, pel qual s’aprova la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris, i regula les modalitats d’informació alimentària sobre la presència d’ingredients que causen al·lèrgies i intoleràncies, que per primera vegada des del 14 de desembre de 2014 són exigibles en el cas dels aliments que es comercialitzen sense envasar o que s’envasen al punt de venda (comerç detallista, restauració), tal com estableix el Reglament (UE) núm. 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor.

La Norma permet en determinats supòsits la transmissió de la informació sobre els ingredients que causen al·lèrgies i intoleràncies de forma oral, amb el compliment previ de certs requisits addicionals que permetin assegurar que la informació esmentada és verificable, de manera que es garanteix un alt nivell de protecció dels consumidors.

També regula la informació dels aliments coberts per la norma en els casos de venda mitjançant comunicació a distància, d’acord amb les disposicions del Reglament (UE) 1169/2011.
Aquest Reial decret, que entra en vigor el 5 de març de 2015, deroga els articles 15, 16, 17.3 i 17.6, paràgraf segon, del Reial decret 1334/1999, que estableix la Norma general d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris.

Per ampliar informació cliqueu el link de guia breu d’informació alimentària que publica LA GENERALITAT DE CATALUNYA:

http://www.gencat.cat/salut/acsa/html/ca/dir1307/guia_alimentaria.pdf