El mercat vitivinícola és molt competitiu i destacar resulta un gran repte. Això no només passa per oferir un bon producte, sinó també per oferir-lo amb atractiu visual. I per això, les etiquetes tenen un paper fonamental en l’elecció del consumidor final. 

Aquestes, a més a més d’un bon disseny han d’estar fetes de materials que suportin les diferents condicions a les que s’exposen des de la seva fabricació fins que arriben als diferents punts de venda.

vins

 

És per això que recomanem tenir en compte quatre factors per avaluar la qualitat de l’etiquetat de les ampolles de vi i conèixer els requisits que han de complir.

 1. Materials. És important tenir en compte la composició de l’etiqueta. Cal avaluar el seu espessor, els materials de què està feta (papers especials, polipropilè,…), el seu pes, la seva rigidesa, etc.
 1. Adhesió.Hi ha d’haver un equilibri en l’adhesió per evitar problemes com la formació d’arrugues o la mala adhesió. Cal verificar la resistència de l’adhesiu i la qualitat de la seva adhesió en diferents circumstàncies. Així mateix, després de 24 hores d’haver aplicat l’etiqueta, s’ha d’exposar el producte a proves per comprovar la seva adhesió.
 1. Cohesió. S’ha d’avaluar la duresa de l’adhesiu. Si el mateix és molt tou, l’etiqueta es desenganxarà fàcilment, si és molt dur, no enganxarà correctament i existiran riscos d’arrugues. Hi ha d’haver un equilibri en la cohesió per tenir una etiqueta que s’adhereixi correctament i de forma duradora.
 1. Test Frappé (cubitera de gel). Aquesta és la prova mes important de l’etiqueta, sometent l’adhesiu en aigua i gel a baixes temperatures.

Els passos a seguir per realitzar el Test Frappé són:

 1. Netegi la superfície de l’ampolla amb alcohol i deixi-la evaporar.
 2. Netegi l’ampolla amb aigua i deixi-la assecar.
 3. Aplicació l’etiqueta sense tocar l’adhesiu amb els dits.
 4. Apliqui pressió sobre l’etiqueta per evitar deixar aire entre el frontal i el vidre, i per activar l’adhesiu.
 5. Esperi 24 hores (això assegurarà que les propietats de l’adhesiu actuïn de manera correcta).
 6. Submergeixi l’ampolla amb aigua i gel a una temperatura entre 0 i 5°C.
 7. Controli l’etiqueta cada 15 minuts durant la primera hora i després cada 60 minuts durant cinc hores.

Vins + cubitera

Resultats

El test serà positiu si l’etiqueta no es desenganxa ni tampoc es formen bombolles. No hi ha d’haver moviments de l’etiqueta sobre l’ampolla durant el test. Finalitzat el mateix, si el paper es trenca i l’adhesiu persisteix en l’ampolla quan s’intenta remoure’l de l’etiqueta vol dir que aquesta ha mantingut les propietat originals de l’adhesiu.

Aquest fet és indicador d’un adhesiu robust i resistent amb propietats adequades pels usuaris finals.

 

Per mes informació pot contactar amb nosaltres a través de info@massopack.com