carn 2 carn

L’aplicació de nova normativa Europea d’etiquetatge de la carn, posa en evidència la necessitat de disposar de tota la informació detallada pel consumidor.
La normativa, que va entrar en vigor l’1 d’Abril de 2015, obliga a tots els productors de carn, a indicar el país d’origen o del lloc de procedència de la carn fresca, refrigerada o congelada, ja sigui de porcí, oví, caprí i aus de corral.
L’etiquetatge de la carn, haurà de seguir unes indicacions perquè l’usuari final pugui conèixer de forma clara el lloc de cria i el lloc de sacrifici de l’animal, obtenint, d’aquesta manera, informació i garantia de l’origen de la carn.

En l’etiquetatge de la carn s’haurà d’esmentar de forma general:
“Criat en”: país en el qual s’ha criat l’animal.
“Sacrificat en”: País de sacrifici de l’animal.
“Origen”: Substitueix als esments anteriors de “criat en” i “sacrificat en” en el cas que la carn procedeixi d’animals nascuts, criats i sacrificats en un únic país.

La nova normativa no contempla el “país de naixement”, ja que segons un estudi de la UE la principal petició dels consumidors és la de conèixer el lloc de cria de l’animal.

Etiqueta carn

L’objectiu d’aquesta norma és millorar la informació que s’ofereix als consumidors, el 75% dels quals, consideren que l’origen dels productes alimentàris no està clarament indicat en els envasos, especialment en els productes frescos, com la carn o el peix.

Per a més detall del reglament i les seves afectacions, poden consultar el Butlletí Oficial de la Unió Europea clicant aquí:
http://www.boe.es/doue/2013/335/L00019-00022.pdf